สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1.       ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบแข่งขันผิดพลาดในทุกกรณี  ( ทั้งผู้ที่ชำระเงิน และไม่ชำระเงิน )  ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้  
               
                   
 
ข้อ 2.         ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้
                เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 3.        จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.phuketcity.org  หรือ  เว็บไซต์ http://job.phuketcity.org

ผู้สมัครสามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครที่ถูกต้องได้วันที่   19 พฤษภาคม 2554

"  การพิมพ์ใบสมัครนั้น  ผู้สมัครต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนโดยการ ตั้งค่าขอบกระดาษ ทั้ง ด้านบน ด้านล่าง  ด้านซ้าย และด้านขวา ให้เป็น  "0"   ให้หมดก่อน "

ข้อ 4.         
               4.1 ปัญหาเกี่ยวกับ การกรอกใบสมัคร  การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร 
        
                สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2652 8244  หรือ  0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

               4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการสอบ วุฒิการศึกษา  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  หรืออื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
        ฝ่ายบริหารงานบุคคล   โทร  076 210104